Allmänna villkor för MyMind, företagets juridiska namn är Daniel Olsson, org 8206172937

 1. Allmänt

  1. Företaget Daniel Olsson med organisationsnummer 8206172937, nedan kallat ”företaget”, tillhandahåller terapitjänster online/fysiskt, föreläsningar, föreställningar, demonstrationer, kurser, produkter mm.

  2. Genom att använda eller få tillgång till tex. produkter, tjänster, webbplatsen eller terapier som tillhandahålls av företaget, accepterar kunden att följa dessa allmänna villkor.

  3. I de eventuella fall en kund bor eller befinner sig utanför Sverige ska företagets ansvar begränsas till de i Sverige gällande lagar och regler.

 2. Köp och Ångerrätt

  1. En digital produkt eller kurs kan inte returneras efter att kunden har fått tillgång till den.

  2. Ångerrätten enligt distansköplagen gäller för övriga köp. Kunden har rätt att utöva ångerrätten genom att meddela företaget inom 14 dagar från köpet.

  3. Kunden kan kontakta företaget via order@mymind.se för att utöva ångerrätten eller för övriga frågor.

  4. Kunden ansvarar för eventuellt minskat värde på varorna till följd av hantering som inte är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion enligt distansköplagen.

  5. Kunden ansvarar för kostnaderna för att returnera produkter vid utövande av ångerrätt.

 3. Tvistlösning och Ansvar

  1. Kontakta företaget i första hand om du upplever dig missnöjd över något, företaget kommer försöka lösa eventuella uppkomna problem.
  2. Eventuellt skadeståndsanspråk/ansvar begränsas till det totala beloppet som klienten betalat företaget för den aktuella tjänsten, kursen eller produkten.

  3. Eventuella tvister ska avgöras på svenska i Uppsala i Sverige.

  4. Parterna ska bära sina egna kostnader för exempelvis ombud/advokat oavsett utgång.

  5. Företagets ansvar är begränsat till högst ett halvt basbelopp i alla övriga fall. 

 4. Personuppgifter

  1. Kunden ger företaget rätt att lagra och behandla personuppgifter såsom betalningsinformation, journalanteckningar, sjukdomshistorik, foto/video/ljudinspelningar, loggar och andra uppgifter.

  2. Kunden har rätt att få tillgång till de personuppgifter som företaget lagrar enligt tillämpliga lagar och förordningar.

  3. Företaget använder IT-system för lagring av personuppgifter, tillhandahållna av tredjepartsföretag.
             

 5. Ändringar i avtalet

  1. Företaget förbehåller sig rätten att uppdatera dessa allmänna villkor utan föregående meddelande.

Genom att använda företagets tjänster, produkter eller webbplats godkänner kunden att följa dessa allmänna villkor.