Hypnosterapi är en väldigt effektiv form av korttidsterapi även för barn och unga. Vår erfarenhet visar att barn och unga även snabbare når sina mål med terapin, en trolig anledning är att det beror på att de ännu är i en inlärningsperiod i livet och har lättare att använda sin kreativitet och förmåga att ta in ny information. Passa på att hjälpa ditt barn få ett bättre liv så snabbt som möjligt så de kan slippa ev. onödiga besvär senare.

Vi vill dock vara tydliga med att man inte kan hypnotisera någon framgångsrikt om personen inte själv vill det, så för att hypnosterapin skall fungera så behöver barnet vilja förändras också.
Det har förekommit att det i vissa fall bara är föräldern som vill ändra sitt barn, men barnet själv anser sig inte ha några problem, då kommer det inte fungera. Då kan ett bra alternativ vara att föräldern själv först testar hypnosterapi och upplever kraften i det, vi har alla något som vi inte bearbetat inom oss. Det händer ofta att när man som förälder mår bättre på insidan, att relationer med barn och andra automatiskt blir bättre också.

Gratis föreläsning:
Harmoniexpo 2024-04-07 11:00 i Solna, kommer Daniel hålla flera olika föredrag om hypnos, varav ett är speciellt inriktat för hur hypnos fungerar för barn och unga. Välkommen, men det är en liten lokal med begränsat antal platser så kom i god tid.